Život hudbě hudba životu

Dokumenty
školy

Hraní na housle
S dotazy volejte +420 777 905 007

Přihlášení žáka k základní umělecké výuce.

Jaké je školné?

Školné se hradí převodem na účet školy. 

Výše školného za pololetí v jednotlivých oborech:

hudební: přípravné ročníky 1000,-kč, od prvního ročníku 1800,-kč

výtvarný: 1300,-kč

taneční: přípravné ročníky 1000,-kč, od prvního ročníku 1800,-kč

literárně dramatický obor: 1800,-kč

Jak se přihlásit ke studiu?

Vyplněním formuláře Přihlášky v sekci Dokumenty.

Jak se odhlásit ze studia?

Vyplněním formuláře Odhlášky v sekci Dokumenty.