Obory

Hudební obor

Hudební obor na základní umělecké škole je jedním z nejvýznamnějších oborů, které jsou na této škole vyučovány. Kromě toho, že se zde děti učí hrát na hudební nástroje, také se zde učí teorie hudby, zpěv a další důležité věci, které jsou v hudebním oboru nezbytné.

Co se v hudebním oboru na základní umělecké škole učí?

Na základní umělecké škole se děti učí hrát na hudební nástroje, zpívat, ale také se učí teorii hudby. Mezi základní předměty patří:

 

 • hudební nástroj
  • klavír
  • kytara
  • fétna
  • akordeon
  • trubka
  • saxofon
  • smyčcové nástroje
 • zpěv
 • hudební nauka (notový zápis, rytmus, harmonie, atd.)

 

Pro nástroje trubka, saxofon, smyčcové nástroje aktuálně probíhá nábor žáků. Přihlásit se můžete ZDE

 

Dále se děti učí poslechu hudby, aby mohly lépe rozumět tomu, co slyší. Také se učí historii hudby a poznávají různé hudební styly. Kromě toho se děti učí spolupracovat s ostatními hudebníky, což je důležité pro vývoj schopnosti hrát v kapele nebo orchestru.

 

Jak probíhá výuka hudebního oboru na základní umělecké škole?

Výuka hudebního oboru na základní umělecké škole probíhá většinou individuálně. To znamená, že každý žák má svého učitele, který mu pomáhá při učení se hudebního nástroje. Výuka probíhá jednou týdně a trvá obvykle 45 minut. Kromě toho se děti účastní i skupinových lekcí, kde se učí hrát v kapele nebo orchestru. Tyto lekce probíhají obvykle dvě vyučovací hodiny (individuální výuka je jednou týdně 45 min. tj. jedna vyučovací hodina ,orchestr dvě vyučovací hodiny) a jsou velmi důležité pro rozvoj schopnosti hrát s ostatními hudebníky. Kromě toho se děti účastní i teoretických hodin, kde se učí teorii hudby, notový zápis, rytmus a další důležité věci pro hudební obor.