Proč by rodiče měli zvážit zapsání dítěte do základní umělecké školy?

2. 4. 2023

Každý rodič touží po tom, aby jeho dítě mělo co nejlepší vzdělání a získalo co nejvíce zkušeností pro úspěšný život. Jednou z možností, jak toho dosáhnout, je zapsání dítěte do základní umělecké školy. Tato škola nabízí nejen kvalitní vzdělání v oblasti umění, ale také rozvíjí kreativitu, sebevědomí a komunikační schopnosti dítěte. V tomto článku se podíváme na důvody, proč by rodiče měli zvážit zapsání svého dítěte do základní umělecké školy a jak by to mohlo pozitivně ovlivnit jeho budoucnost.

 

Základní umělecká škola jako možnost rozvoje talentu dítěte

Základní umělecká škola je místem, kde děti mají možnost rozvíjet svůj umělecký talent. V České republice existuje více než 400 základních uměleckých škol, které nabízejí výuku hudby, výtvarného umění, tance a literatury. Rodiče by měli zvážit zapsání svých dětí do těchto škol, protože umělecká výchova má mnoho pozitivních vlivů na vývoj dítěte.

V základní umělecké škole se děti učí nejen základům uměleckých oborů, ale také rozvíjejí své schopnosti jako týmový hráči, zlepšují svou komunikaci a učí se být kreativní. Děti v uměleckých školách mají možnost vystupovat na koncertech, výtvarných výstavách nebo divadlech, což jim přináší zážitky a zlepšuje jejich sebevědomí. Děti, které navštěvují uměleckou školu, mají také větší šanci na další umělecké vzdělání a kariéru v oblasti umění.

V uměleckých školách se děti učí hudbě, která má pozitivní vliv na vývoj mozku. Studie ukazují, že děti, které se učí hrát na hudební nástroj, mají lepší koncentraci, paměť a rozvíjejí svou kreativitu. Výtvarné umění zase dětem pomáhá rozvíjet jejich fantazii a kreativitu. Děti se učí pozorovat svět a vyjadřovat své pocity a myšlenky pomocí výtvarného umění. Taneční výchova zase dětem pomáhá rozvíjet koordinaci pohybů, flexibilitu a posiluje svaly.

 

Posílení sebevědomí a sebevědomé vystupování dítěte

Základní umělecká škola (ZUŠ) je pro mnoho rodičů zcela nový pojem, který se v posledních letech stává stále populárnějším. A to z dobrého důvodu. ZUŠ totiž nabízí nejen výuku hudebních nástrojů či výtvarných technik, ale také výuku herectví a tance. A právě v této široké nabídce může být pro děti skrytý obrovský potenciál.

Jednou z výhod, kterou rodiče mohou využít, je posílení sebevědomí a sebejistoty svého dítěte v českém jazyce. Uplatnění totiž najdou nejen děti s jazykovými potížemi, ale i ty, které se obávají vystupování před lidmi. Všichni rodiče chtějí, aby se jejich potomci cítili v klidu a s jistotou při prezentaci svých názorů a při vystupování před lidmi. A právě v tomto směru může ZUŠ pomoci.

Výuka herectví a tance poskytuje dětem příležitost se seznámit s tělesným projevem a výrazovými prostředky, což jsou základní předpoklady pro úspěšné vystupování na veřejnosti. Děti se učí kontrolovat své tělo, umět předvést správný postoj, pohyb a gestikulaci a jasně vyjádřit své myšlenky a názory. Všechny tyto dovednosti jsou klíčové pro úspěšné vystupování na veřejnosti, ať už se jedná o přednes při prezentaci projektu ve škole nebo o vystoupení na divadelních prknech.

V současné době se často setkáváme s tím, že děti mají problémy s komunikací a výrazovými schopnostmi v mateřském jazyce. Důvody jsou různé – od nedostatečného komunikativního prostředí doma až po nedostatečnou výuku jazyka ve škole. Základní umělecká škola může pomoct tyto nedostatky napravit a dát dětem základní nástroje pro sebevědomé vystupování v češtině.

Závěrem lze říci, že základní umělecká škola může být pro děti velkou příležitostí k rozvoji samostatnosti, sebevědomí a sebedůvěry. Díky výuce herectví, tance a jazyka se děti naučí vystupovat před lidmi s jistotou a sebevědomím, což je klíčový předpoklad pro úspěšné uplatnění v životě. Proto by rodiče měli zvážit zapsání svých dětí do základní umělecké školy a dát jim tak možnost objevit svůj skrytý potenciál.

 

Možnost rozšíření sociálního okruhu dítěte a vytvoření nových přátelství

Základní umělecké školy nabízejí dětem nejen vzdělání v oblasti umění, ale také možnost rozšíření svého sociálního okruhu a vytvoření nových přátelství. Děti se zde setkávají s vrstevníky, kteří mají podobné zájmy a cíle jako oni sami, což vede k vytvoření silného komunitního pocitu. Děti spolu tráví spoustu času v hodinách, ale také při různých kulturních akcích, představeních a soutěžích, kterých se účastní. Tato společenská interakce s ostatními dětmi může mít pozitivní vliv na dítě, jelikož se učí, jak se chovat v různých sociálních situacích a jak komunikovat s různými lidmi.

Dalším důležitým aspektem základních uměleckých škol je, že děti mají možnost rozvíjet své umělecké schopnosti a zájmy. Školy nabízejí hodiny výtvarného umění, hudby, tance a dramatického umění, které jsou zaměřeny na rozvoj kreativity, vyjadřování se a sebevyjádření. Děti se učí hrát na různé hudební nástroje, tancovat různé styly a vytvářet vlastní umělecká díla. Tyto dovednosti nejenže pomáhají dětem rozvíjet svou kreativitu, ale také zvyšují jejich sebevědomí a schopnost prezentovat své práce a nápady.

Většina základních uměleckých škol také nabízí různé kulturní akce, představení a soutěže, na kterých se děti mohou předvést a ukázat své umělecké schopnosti. Tyto akce jsou také příležitostí pro děti, aby se setkaly s ostatními dětmi z různých škol a míst a navázaly nová přátelství.

 

Podpora kreativity a fantazie dítěte

Základní umělecká škola nabízí dětem možnost rozvíjet svou kreativitu a fantazii. Výuka v této škole se zaměřuje na umělecké obory jako je hudba, výtvarné umění, tanec nebo drama. Rodiče by měli zvážit zapsání svých dětí do této školy, protože podporuje vývoj nejen uměleckých schopností, ale také emoční a sociální inteligence dětí.

Základní umělecká škola také nabízí mnoho příležitostí pro děti, aby se mohly podílet na různých kulturních akcích a vystoupeních. Děti se tak učí komunikovat s ostatními a získávají sebevědomí. Tyto zkušenosti jsou velmi cenné pro děti, ať už se rozhodnou pokračovat v umělecké dráze, nebo ne.

Základní umělecká škola také nabízí výuku hudebních nástrojů, jako jsou klavír, housle, kytara a mnoho dalších. Děti se učí hudební teorii, notovému zápisu a hrají různé skladby. Výuka hudebních nástrojů má pozitivní vliv na vývoj dětského mozku a podporuje rozvoj paměti a soustředění.

Výtvarné umění je dalším oborem, který se v základní umělecké škole vyučuje. Děti se učí různým technikám malby, kresby. Výtvarné umění pomáhá dětem rozvíjet svou kreativitu a fantazii, a také se učí vnímat a vyjadřovat svět kolem sebe.

Tanec a drama jsou další obory, které se v základní umělecké škole vyučují. Děti se učí různým tanečním stylům a technikám, a také se učí účinkovat v divadelních představeních. Tanec a drama pomáhají dětem rozvíjet sebevědomí a sebevysvětlení, a také se učí spolupracovat s ostatními.

Základní umělecká škola je tedy skvělou volbou pro rodiče, kteří chtějí podpořit rozvoj svých dětí v oblasti umění a kreativity. Děti se zde učí nejen uměleckým oborům, ale také rozvíjejí své emoční a sociální inteligence. Díky základní umělecké škole mají děti možnost objevovat své skryté talenty a rozvíjet své schopnosti.